fbpx

Algemene voorwaarden

De echografie wordt uitgevoerd door een vroedvrouw werkzaam bij Betamedics op zelfstandige basis. Deze prenatale echografie is een niet medische echografie met als enig doel het in beeld brengen van de foetus. Betamedics en/of de vroedvrouw zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Bij deze werkzaamheden is het nadrukkelijk niet de bedoeling om een medische diagnose en/of conclusie te stellen. De werkzaamheden dienen geen medisch doel. Betamedics en/of de vroedvrouw kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijking, pathologie of anderszins medische gevolgen en/of complicaties en hieruit voortvloeiende kosten. Ook indien een diagnose had behoren te worden gesteld wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echoscopie is het opdrachtgever duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid voor de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider. Betamedics en/of de vroedvrouw kan niet met 100% zekerheid het geslacht vaststellen, en kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden indien deze achteraf niet juist blijkt. Het is Betamedics en/of de vroedvrouw, mede gelet op de huidige stand der wetenschap niet bekend dat erbij zwangere of foetus nadelige gevolgen kunnen voortvloeien uit het gebruik van echo apparatuur en ultrasone geluid. Betamedics en/of de vroedvrouw werkt met de modernste apparatuur welke volgens Europese regelgeving is goedgekeurd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur.

Met het aangaan van de overeenkomst stemt de opdrachtgever in om indien er een vermoeden ontstaat op een geboortedefect, dat deze informatie wordt verstrekt aan de behandelde gynaecoloog.  Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever Betamedics en/of de vroedvrouw ter zake.

Alle bepalingen zijn ten laste van de patiënt en genieten geen terugbetaling van het RIZIV. De patiënt bevestigt geïnformeerd te zijn omtrent de exacte kostprijs van de bepalingen. De patiënt gaat akkoord om de betaling uit te voeren op het moment van de echografie.

Schuiven naar boven
Stuur ons een bericht